المان محصولات

 • بایو پرینتر پیشرفته B102 سوبا

  بایوپرینتر B102

  ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به این مبلغ اضافه می‌شود.
 • کاتر عدد پنج

  کاتر عدد پنج

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • کاتر عدد چهار

  کاتر عدد چهار

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • کاتر عدد سه

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • کاتر عدد دو

  کاتر عدد دو

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • کاتر عدد یک

  کاتر عدد یک

  ۱۵,۰۰۰ تومان