چاپ زیستی

چاپ زیستی

پرینترهای زیستی به عنوان یک تکنولوژی نوین در حوزه چاپ سلول های زنده و تولید اعضای بدن ...