معاونت پژوهشی سپاه پاسداران استان سمنان در سوبا

معاونت پژوهشی سپاه پاسداران استان سمنان در سوبا

در این جلسه جناب آقای خانی، معاون محترم پژوهشی سپاه استان، بر لزوم توسعه ارتباط شرکت های دانش بنیان و بسیج تاکید نمودند. ایشان همچنین بر حمایت معنوی از شرکت های فناور تاکید و بر اهمیت فعالیت جهادی جهت رشد و ارتقای بازار فروش و توسعه اشتغالزایی تاکید فرمودند.
در انتها با ارائه پیشنهاداتی از سوی مدیران شرکت سوبا در خصوص نحوه همکاری، لزوم آموزش وسیع نیروی انسانی و اهمیت همکاری نیروی انسانی بسیج علمی با شرکت های فناوری به بررسی توسعه هدفمند فناوری ساخت افزایشی پرداخته شد.

آخرین اخبار

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.