انواع فیلامنت های تجاری (قسمت سوم)

انواع فیلامنت های تجاری (قسمت سوم)

گستردگی شناخت ما نسبت به مواد مصرفی در پرینترهای سه بعدی می تواند مبدل به یک نقطه قوت در مقابل افراد دیگر شود، چرا که تمام خصوصیات مکانیکی نهایی قطعه کاملا به فیلامنت وابسته است پس بهتر است با دانش کامل ماده اولیه را انتخاب کنیم، در این مقاله نیز به معرفی فیلامنت های تخصصی می پردازیم:

انواع فیلامنت های تجاری (قسمت اول)

انواع فیلامنت های تجاری (قسمت اول)

فیلامنتهای تجاری دارای خواص متفاوتی هستند که کاربرد آنها را از یکدیگر متمایز میکند. برخی از فیلامنتها برای مدلسازی، برخی برای محیط‌های صنعتی، برخی برای محیط‌های شیمیایی، برخی به شکل انعطلاف پذیر و… استفاده میشوند.